สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เปิดการประชุมสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 19  ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา

พัทยา, ประเทศไทย - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมสมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 19 (19th The Asian Pacific Society of Cardiology 2013 Congress (APSC 2013) ณ ศูนย์ประชุมพีช ศูนย์การประชุมสัมมนาครบวงจรทันสมัย ระดับนานาชาติ เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการ และร่วมเสวยพระกระยาหารกลางวัน ภายในงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งคณะผู้จัดงานเป็นเจ้าภาพจัดถวาย ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และ ศูนย์ประชุมพีช เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

การประชุมสมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีความก้าวหน้าในด้านการดูแลรักษาการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน และงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค หรือ เอเปค (Apec) ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ

ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่รับได้รับความไว้วางใจจาก สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (Asian Pacific Society of Cardiology : APSC) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์โรคหัวใจ (World Heart Federation) สมาคมโรคหัวใจแห่งยุโรป (European Society of Cardiology) และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau :TCEB Thailand) ในการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ และได้รับมอบหมายให้ผู้จัดเตรียมพระกระยาหารกลางวันถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,300 ท่าน สำหรับรายการอาหารทั้งหมด ซึ่งทางโรงแรมได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมนั้น ทางโรงแรมได้รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน จากสุดยอดพ่อครัวผู้ชำนาญการมากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีของทางรีสอร์ท 

ศูนย์ประชุมพีช ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาครบวงจร ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา นับเป็นศูนย์ประชุมแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาว ขนาด 1,100 ห้อง ภายในกว้างขวางและทันสมัย รองรับผู้เข้าร่วมงานได้สูงสุดกว่า 10,062 คน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สามารถบริหารจัดการให้คำแนะนำและสร้างสรรค์งานของท่านให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมืออาชีพ ศูนย์ประชุมพีชเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ งานแสดงเปิดตัวสินค้า คอนเสิร์ต งานเลี้ยง และกิจกรรมอื่นๆ ในทุกรูปแบบ โดยศูนย์ประชุมพีชมีประวัติผลงานได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการประชุมระดับโลกมากมาย และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Awards) ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว ประเภทโรงแรมเพื่อการประชุมสัมมนา ภาคตะวันออก จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), รางวัลโรงแรมที่พักเพื่อการประชุมสัมมนายอดเยี่ยม ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก TTG ASIA และ รางวัลโรงแรมเพื่อการจัดประชุมและสัมมนาที่ดีที่สุดของประเทศไทยในระดับ 5  ดาว จากเวทีการประกาศรางวัล International Hotels Award ในความร่วมมือของ HSBC