สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง
กลุ่มธุรกิจโรงแรมรอยัล คลิฟ และ ศูนย์ประชุมพีช
ทรงเปิดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10

 
พัทยา, ประเทศไทย - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังกลุ่มธุรกิจโรงแรมรอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 (10th Meeting of the High Level Group on Education for All หรือ EFA) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2554 ณ กลุ่มธุรกิจโรงแรมรอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช ศูนย์การประชุมสัมมนาครบวงจรทันสมัย ระดับนานาชาติ เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี โดยมี ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี, นางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ องค์การยูเนสโก, นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้นำด้านการศึกษาของชาติสมาชิกองค์การยูเนสโกที่มาเข้าร่วมการประชุมจาก 34 ประเทศทั่วโลก, คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจโรงแรมรอยัล คลิฟ และ ศูนย์ประชุมพีช เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงได้รับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน", นิทรรศการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนนิทรรศการการจัดการศึกษาขององค์การระหว่างประเทศ ณ หอประชุมพีช บี (PEACH Hall B) ศูนย์ประชุมพีช และร่วมเสวยพระกระยาหารค่ำ ในงานเลี้ยงรับรองซึ่งคณะรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดถวาย ณ หอประชุมพีช ซี (PEACH Hall C) ศูนย์ประชุมพีช กลุ่มธุรกิจโรงแรมรอยัล คลิฟ เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554ที่ผ่านมา
โดยกลุ่มธุรกิจโรงแรมรอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่รับได้รับความไว้วางใจจากคณะรัฐบาลไทย กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การยูเนสโก ประเทศไทย ในการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ และได้รับมอบหมายให้ผู้จัดเตรียมพระกระยาหารค่ำถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 ท่าน ภายในงานเลี้ยงรับรอง สำหรับรายการอาหารทั้งหมด ซึ่งทางโรงแรมได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมนั้น ทางโรงแรมได้รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน จากสุดยอดพ่อครัวผู้ชำนาญการมากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของทางรีสอร์ท

ศูนย์ประชุมพีช ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาครบวงจร ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับที่ตั้งกลุ่มโรงแรมรอยัล คลิฟ ระหว่างหาดจอมเทียนและพัทยาใต้ นับเป็นศูนย์ประชุมแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาว ขนาด 1,100 ห้อง ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันศูนย์ประชุมมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 45,000 ตารางเมตร ภายในกว้างขวางและทันสมัย รองรับผู้เข้าร่วมงานได้สูงสุดกว่า 8,000 คนเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องประชุมย่อย 18 ห้อง, สำนักงานผู้จัดงาน 4 ห้อง, ห้องรับรองพิเศษ 4 ห้อง, เคาน์เตอร์ลงทะเบียน 5 แห่ง, ศูนย์บริการธุรกิจ, ห้องครัวทันสมัยขนาดใหญ่, ลานจอดเฮลิคอปเตอร์, ลานจอดรถในอาคาร และทีมงานทางเทคนิคมากประสบการณ์ สามารถบริหารจัดการให้คำแนะนำและสร้างสรรค์งานของท่านให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมืออาชีพ ศูนย์ประชุมพีชเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ งานแสดงเปิดตัวสินค้า คอนเสิร์ต งานเลี้ยง และกิจกรรมอื่นๆ ในทุกรูปแบบ โดยศูนย์ประชุมพีชมีประวัติผลงานได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการประชุมระดับโลกมากมายที่สำคัญที่สุดศูนย์ประชุมพีช
 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังกลุ่มธุรกิจโรงแรมรอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 (10th Meeting of the High Level Group on Education for All หรือ EFA) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมี คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ คุณสุนิสา ยูสานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ประเทศไทย) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัย ณ กลุ่มธุรกิจโรงแรมรอยัล คลิฟ และ ศูนย์ประชุมพีช ศูนย์การประชุมและศูนย์จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ครบวงจร ทันสมัย ยิ่งใหญ่ระดับโลก เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังโรงแรมรอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา ประทับพักพระราชอิริยาบถก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมพีช เพื่อร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ซึ่งคณะรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดถวาย ในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 (10th Meeting of the High Level Group on Education for All หรือ EFA) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ หอประชุมพีช ซี (PEACH Hall C) ศูนย์ประชุมพีช โดยมี คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ คุณสุนิสา ยูสานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ประเทศไทย) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัย ณ โรงแรมรอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา 1 ใน 4 โรงแรมหรูระดับห้าดาวของกลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ และ ศูนย์ประชุมพีช ศูนย์การประชุมและศูนย์จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ครบวงจร ทันสมัย ยิ่งใหญ่ระดับโลก เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา
 

 

 คณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ นำโดย คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการ(คนที่ 3 นับจากซ้าย), คุณโยคิม กริลล์ ผู้จัดการทั่วไป (คนที่ 2 นับจากซ้าย) พร้อมด้วย คุณราญจิต จันทราสิริ รองผู้จัดการทั่วไป (คนที่ 1 นับจากซ้าย) กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช ต้อนรับ ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (คนที่ 4 นับจากซ้าย) ในการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 (10th Meeting of the High Level Group on Education for All หรือ EFA) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2554 ณ กลุ่มธุรกิจโรงแรมรอยัล คลิฟ และ ศูนย์ประชุมพีช ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล 1 ใน 4 โรงแรมหรูระดับห้าดาวของกลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ, เมืองพัทยา เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา