กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ จัดการฝึกอบรม การป้องกันระงับอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2554

 
พัทยา, ประเทศไทย – กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2554 ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรโรงแรมกว่า 280 คน ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2554 เป็นเวลา 2 วัน
กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 22 เพื่อให้พนักงานได้ทราบและเข้าใจบทบาท หน้าที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพลิง ไหม้สามารถที่จะอพยพพนักงานไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยได้โดยไม่เกิดความเสียหาย และ สามารถนำความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดยทางโรงแรมฯ ได้จำลองสถานะการณ์ให้เหมือนเหตุการณ์จริงมากที่สุด อาทิ การจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ การอพยพผู้ประสบภัยจากอาคารสูง การใช้อุปกรณ์การดับเพลิงชนิดต่างๆ และวิธีการดับเพลิงจากถังก๊าซหุงต้ม เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีความพร้อมที่สุด
ซึ่งในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ได้รับเกียรติจากท่าน อิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรและครูฝึก จากศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา นำโดย คุณสุรพล  สวัสดิวิเชียร หัวหน้าศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา 

ท่าน อิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา (คนที่ 4 จากขวา), คุณวีรวัฒน์  ค้าขาย  รองนายกเมืองพัทยา (คนที่ 2 จากซ้าย), คุณปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ชลบุรี (คนที่ 3 จากซ้าย), คุณสุรพล  สวัสดิวิเชียร หัวหน้าศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา (ซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช นำโดย คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 3 จากขวา), คุณโยคิม กริลล์ ผู้จัดการทั่วไป (คนที่ 5 จากซ้าย), คุณราญจิต จันทราสิริ รองผู้จัดการทั่วไป (คนที่ 4 จากซ้าย), คุณชูศักดิ์ ศรีวัจณะพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (คนที่ 2 จากขวา) และคุณศิรสิทธิ์ ลวกไธสง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ขวา) ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ พนักงานกลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ประจำปี 2554 ณ กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ, เมืองพัทยาเมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา