กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

พัทยา, ประเทศไทย – เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยคุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการ ร่วมบริจาคเงินสมทบ”โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ถวายเป็นพระราชกุศล โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี“ จำนวน 200,000 บาท โดยมีคุณอนุสรณ์ อมรฉัตร คู่สมรสนายกรัฐมนตรี , คุณดวงมาลย์ ศิลปอาชา, คุณสนธยา คุณปลื้ม และคณะคู่สมรสของคณะรัฐมนตรีอื่นๆ เป็นตัวแทนรับมอบ 

นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ยังได้บริจาคอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซึ่งได้รับการปรุง

โดยทีมเชฟฝีมือดีของทางโรงแรม จำนวน 600 กล่อง ณ ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ของมูลนิธิชัยพัฒนา วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี คุณชูศักดิ์ ศรีวัจณะพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคุณมะลิวัลย์ หัตถกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มธรุกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ช่วยแจกอาหารในครั้งนี้ด้วย โดยศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนเป็นศูนย์รับผู้ประสบภัยจากศูนย์ต่างๆ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจนไม่สามารถดูแลผู้ประสบภัยได้ ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งศูนย์แห่งนี้มีศักยภาพในการรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้ประมาณ 500 คน

ในขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เครียดกับสถานการณ์น้ำท่วม และบางส่วนต้องการอพยพครอบครัวหนีจากภัยน้ำท่วม กลุ่มธุรกิจ โรงแรมรอยัล คลิฟ จึงได้เสนอห้องพักราคาพิเศษ สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับฝ่ายสำรองห้องพักได้โดยตรงที่ โทร. 038-250421 หรือ reservations@royalcliff.com


 
คุณศรีสกุล ฟูตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรมรอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่าน ”โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ถวายเป็นพระราชกุศล โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี“จำนวน 200,000 บาท โดยมีคุณอนุสรณ์ อมรฉัตร คู่สมรสนายกรัฐมนตรี, คุณดวงมาลย์ ศิลปอาชา, คุณสนธยา คุณปลื้ม และคณะคู่สมรสของคณะรัฐมนตรีอื่นๆ เป็นตัวแทนรับมอบ 


 
กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ บริจาคอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ปรุงโดยทีมเชฟฝีมือดีของทางโรงแรม จำนวน 600 กล่อง ณ ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมของมูลนิธิชัยพัฒนา วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นำโดยมี คุณชูศักดิ์ ศรีวัจณะพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคุณมะลิวัลย์ หัตถกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้แทนคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มธรุกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ร่วมแจกอาหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา