กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ มอบอาหารช่วยเหลือ ผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส ซึ่งประสบอุทกภัย

 พัทยา, ประเทศไทย – กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ โดย คุณปราณี เจนเนติสิน และคุณมะลิวัลย์ หัตถกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้แทนคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ ร่วมบริจาคอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน  ซึ่งได้รับการปรุงโดยทีมเชฟฝีมือดีของทางโรงแรม จำนวน 200 กล่อง ช่วยเหลือผู้พิการและครอบครัว  ตลอดจนเด็กด้อยโอกาส จากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (ครูหยุ่ย) และมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งประสบอุทกภัยจากกรุงเทพ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และอยุธยา ณ ศูนย์พักพิงเด็กด้อยโอกาส คนพิการและครอบครัว มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์และเด็กๆ ให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา