กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตดูงาน 

 

พัทยา, ประเทศไทย - กลุ่มธุรกิจโรงแรมรอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตดูงาน โครงการทัศนศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา 

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะอาจารย์และนิสิตได้เข้าฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการจัดการและการให้บริการจากส่วนงานต่างๆ ณ ห้องประชุมจอมเทียน 2 โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล 1 ใน 4 โรงแรมหรูระดับห้าดาวของกลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องพัก และศูนย์ประชุมพีช (Pattaya Exhibition And Convention Ha

 คณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟและศูนย์ประชุมพีช นำโดย คุณไมเคิล โก ผู้จัดการศูนย์ประชุมพีช ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตดูงาน จากสาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ณ กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมพีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา