ความรับผิดชอบต่อสังคม


ด้วยความเป็นหนึ่งในคนดีของสังคม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป นับเป็นผู้บุกเบิกที่ริเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมของพัทยา เราเป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงแรมในปี พ.ศ. 2516

โรงแรมได้ริเริ่มก่อตั้ง โรงบำบัดน้ำเสียของตนเอง มาตั้งแต่ช่วงปี 2517 ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานก่อนที่ เมืองพัทยาจะริเริ่มและก่อตั้งโรงบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา นอกจากนี้รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ยังเป็นรีสอร์ทแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 สำหรับการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรฐานสากลระบบ ISO9001:2008 สำหรับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และ TIS22300-2551 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยมาตรฐานที่ได้มานั้นทำให้ รอยัล คลิฟ เป็นที่จดจำและโด่งดั่งไปทั่วโลก

ด้วยความสำเร็จทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA Monitoring Award) ปี 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 และ 2009 รางวัล Kuoni Green Planet Award ปี 2005-2006 และ 2007-2008 และ รางวัล Best Green Hotel recognition ปี 2008

การตอบแทนให้กับสังคม

การตอบแทนให้กับสังคม โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส ยังคงเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมของโรงแรม ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินให้กับผู้ที่จำเป็น ร่วมมือกับกลุ่มอาสาสมัคร โรงแรมได้ทำเป็นประจำทั้งบริจาคเงินและสิ่งของ เช่น บริจาคให้กับศูนย์เด็กกำพร้าพัทยาและโรงเรียนสอนคนตาบอด รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส

โดยในแต่ละปีเพื่อรับทราบถึงปัญหาและหาแนวทางการช่วยเหลือ คณะผู้บริหารระดับสูงของเรา จะเดินทางไปเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือ มูลนิธิ องค์กร ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมมากมาย ในการไปเยี่ยมเยืยนแต่ละครั้ง พวกเราจะนำสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร เสื้อผ้า และหนังสือ ไปบริจาคให้กับโรงเรียน และล่าสุดในปี 2552 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมได้ทำการว่าจ้างสถาปนิกและวิศวกร เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องรับแขกสำหรับมูลนิธิเด็กตาบอด เมืองพัทยา นอกจากนี้คณะผู้บริหารยังได้บริจาคเงินสมทบทุนสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลเมืองพัทยา และ การก่อสร้างบ้านพักให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดระยอง

ความภาคภูมิใจ

ด้วยความสำเร็จทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA Monitoring Award) ปี 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 และ 2009 รางวัล Kuoni Green Planet Award ปี 2005-2006 และ 2007-2008 และ รางวัล Best Green Hotel recognition ปี 2008 เรายังได้รับ มาตรฐานสากลระบบ ISO9001:2008 สำหรับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นโรงแรมที่มีศูนย์ประชุมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ และ ISO 14001:2004 สำหรับการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สำหรับการประชุมและสัมมนา เราได้รับรางวัล TIS22300-2551 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไมซ์ ส่วนอีกหนึ่งรางวัลที่เราภาคภูมิใจได้รับจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าองค์กรของเราได้ว่าจ้างคนพิการเข้าทำงานด้วยเช่นกัน

เป้าหมายในอนาคต

เรามีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะให้แขกของเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม เราหวังที่จะพัฒนาคิดค้นและจัดกิจกรรมที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแลดล้อมและสังคม

การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจของเรามาตลอด เราได้มีโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน เฉพาะปีที่ผ่านมากว่า 600 คน และเราจะคงดำเนินการต่อไป

เราได้ให้การต้อนรับและให้นักเรียนและนักศึกษามาทัศนศึกษา และมีจำนวนมากขึ้น นี้เป็นการให้โอกาสกับเยาวชนได้ชื่นชมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ที่เป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศ และเห็นแนวทางการประกอบอาชีพ เราจะจัดงานเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับเยาวชนทั่วไป เพื่อช่วยให้เขาได้เลือกงานได้ถูกต้อง

งานการกุศลของเราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้าน จะจัดกองทุนการกุศลและนำส่งต่อเพื่อให้มั่นในว่าทุนนี้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อชุมชนที่ได้รับ

มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต่างกันจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพในส่วนร่วมของเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ชุมชนท้องถิ่น และรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จะทำอย่างดีที่สุดในโครงการนี้

Royal Cliff Hotels Group Delivers on ALS Challenge Promise with 300,000THB Donation

Mr. Vitanart Vathanakul, Executive Director of Royal Cliff Hotels Group (centre), Mr. Vathanai Vathanakul, Vice President of Royal Cliff Hotels Group (back- right), Mrs. Panga Vathanakul, Managing Director of Royal Cliff Hotels Group (back- second from right) and Fr. Kritsada Sukkaphat, Deputy Director of Pattaya Orphanage (back – second from left) with the children from the Pattaya Orphanage at the Royal Cliff Hotels Group.

Lamborghini Club (Thailand) together with Royal Cliff Hotels and Niche Cars Group Support Father Ray Foundation

Lamborghini Club (Thailand) and the Royal Cliff Hotels Group led by Mr. Mana Trongkamolthum, Lamborghini Club Thailand’s President (4th Left), and Mr. Vitanart Vathanakul, Executive Director of the Royal Cliff Hotels Group (2nd right), donated THB 200,000 to Father Pattarapong Srivorakul, President the Father Ray Foundation (3rd right), showing strong support for the children’s education program. The event was held on 28 May 2016 at the Royal Opal Theatre of the Royal Cliff Beach Hotel in Pattaya.

The Father Ray Foundation provides a home, an education, nutritious meals, medical assistance and the opportunity for disadvantaged children and students to reach their full potential and become independent and decent members of society.

 

มาตรการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อให้นโยบายด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานบรรลุตามจุดนโยบายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ จึงกำหนดมาตราการดังงต่อไปนี้

  1. จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างมีระบบโดยแยกเก็บลดปริมาณการทิ้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่าให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของทางราชการ
  2. ควบคุมการใช้และการจัดเก็บสารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่ออากาศและดินโดยวิธีที่ปลอดภัยและสอดคล้องตามกฎหมายข้อกำหนด
  3. ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าการตรวจวัดต่ำกว่ากฎหมายกำหนดโดยน้ำเสียจะผ่านระบบบำบัดและนำไปใช้ซ้ำเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนปล่อยส่วนที่เหลือลงสู่รางของเมืองพัทยา
  4. ควบคุมมลพิษทางอากาศรวมทั้งเสียงที่เกิดจากการประกอบการไม่ให้เกินมาตรฐานของทางราชการ
  5. มุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงโดยการใช้อย่างประหยัดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการวางแผนวิธีการใช้และป้องกันอุบัติเหตุรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน
  6. โรงแรมรอยัลคลิฟโฮเต็ลกรุ๊ปกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการหุ้นส่วนธุรกิจและชุมชนมีความตระหนักช่วยกันประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าโดยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนและส่วนรวมให้ดีอยู่เสมอ

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 01 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

(คุณ พงา วรรธนะกุล)
Managing Director
Royal Cliff Hotels Group