ความรับผิดชอบต่อสังคม


ด้วยความเป็นหนึ่งในคนดีของสังคม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป นับเป็นผู้บุกเบิกที่ริเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมของพัทยา เราเป็นผู้นำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงแรมในปี พ.ศ. 2516

โรงแรมได้ริเริ่มก่อตั้ง โรงบำบัดน้ำเสียของตนเอง มาตั้งแต่ช่วงปี 2517 ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานก่อนที่ เมืองพัทยาจะริเริ่มและก่อตั้งโรงบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา นอกจากนี้รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ยังเป็นรีสอร์ทแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 สำหรับการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรฐานสากลระบบ ISO9001:2008 สำหรับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และ TIS22300-2551 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยมาตรฐานที่ได้มานั้นทำให้ รอยัล คลิฟ เป็นที่จดจำและโด่งดั่งไปทั่วโลก

ด้วยความสำเร็จทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA Monitoring Award) ปี 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 และ 2009 รางวัล Kuoni Green Planet Award ปี 2005-2006 และ 2007-2008 และ รางวัล Best Green Hotel recognition ปี 2008

การตอบแทนให้กับสังคม

การตอบแทนให้กับสังคม โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส ยังคงเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมของโรงแรม ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินให้กับผู้ที่จำเป็น ร่วมมือกับกลุ่มอาสาสมัคร โรงแรมได้ทำเป็นประจำทั้งบริจาคเงินและสิ่งของ เช่น บริจาคให้กับศูนย์เด็กกำพร้าพัทยาและโรงเรียนสอนคนตาบอด รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส

โดยในแต่ละปีเพื่อรับทราบถึงปัญหาและหาแนวทางการช่วยเหลือ คณะผู้บริหารระดับสูงของเรา จะเดินทางไปเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือ มูลนิธิ องค์กร ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมมากมาย ในการไปเยี่ยมเยืยนแต่ละครั้ง พวกเราจะนำสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร เสื้อผ้า และหนังสือ ไปบริจาคให้กับโรงเรียน และล่าสุดในปี 2552 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมได้ทำการว่าจ้างสถาปนิกและวิศวกร เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องรับแขกสำหรับมูลนิธิเด็กตาบอด เมืองพัทยา นอกจากนี้คณะผู้บริหารยังได้บริจาคเงินสมทบทุนสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลเมืองพัทยา และ การก่อสร้างบ้านพักให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดระยอง

ความภาคภูมิใจ

ด้วยความสำเร็จทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA Monitoring Award) ปี 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 และ 2009 รางวัล Kuoni Green Planet Award ปี 2005-2006 และ 2007-2008 และ รางวัล Best Green Hotel recognition ปี 2008 เรายังได้รับ มาตรฐานสากลระบบ ISO9001:2008 สำหรับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นโรงแรมที่มีศูนย์ประชุมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ และ ISO 14001:2004 สำหรับการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สำหรับการประชุมและสัมมนา เราได้รับรางวัล TIS22300-2551 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไมซ์ ส่วนอีกหนึ่งรางวัลที่เราภาคภูมิใจได้รับจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าองค์กรของเราได้ว่าจ้างคนพิการเข้าทำงานด้วยเช่นกัน

เป้าหมายในอนาคต

เรามีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะให้แขกของเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม เราหวังที่จะพัฒนาคิดค้นและจัดกิจกรรมที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแลดล้อมและสังคม

การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจของเรามาตลอด เราได้มีโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน เฉพาะปีที่ผ่านมากว่า 600 คน และเราจะคงดำเนินการต่อไป

เราได้ให้การต้อนรับและให้นักเรียนและนักศึกษามาทัศนศึกษา และมีจำนวนมากขึ้น นี้เป็นการให้โอกาสกับเยาวชนได้ชื่นชมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ที่เป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศ และเห็นแนวทางการประกอบอาชีพ เราจะจัดงานเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับเยาวชนทั่วไป เพื่อช่วยให้เขาได้เลือกงานได้ถูกต้อง

งานการกุศลของเราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้าน จะจัดกองทุนการกุศลและนำส่งต่อเพื่อให้มั่นในว่าทุนนี้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อชุมชนที่ได้รับ

มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต่างกันจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพในส่วนร่วมของเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ชุมชนท้องถิ่น และรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จะทำอย่างดีที่สุดในโครงการนี้

นโยบายการจัดการระบบมาตรฐาน

บริษัท รอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล จำกัด ดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในด้านการให้บริการโรงแรมและศูนย์ประชุมพีช ด้วยการบริการที่ยอดเยี่ยม เป็นอาณาจักรที่มีมนต์เสน่ห์ เป็นสถานที่จัดงานที่ประทับใจและเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย

มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของพนักงาน สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะและปัจจัยอันเป็นประโยชน์แก่ชุมชน ให้โอกาสด้านการศึกษา การทำงานแก่ชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาและสนับสนุนเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เจริญและก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กรเพื่อความภูมิใจของพนักงาน ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันมลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการจัดการบริหารทรัพยากรและพลังงานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นให้บริการต่อลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า นำมาซึ่งผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

(คุณ พงา วรรธนะกุล)
Managing Director
Royal Cliff Hotels Group