Air Sea Land | มหกรรมแอร์ซีแลนด์ 2016

เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา Air Sea Land Thailand Open 2016  ระหว่างวันที่  1 – 31  พฤษภาคม 2559  ณ  เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี

ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการแข่งขันพร้อมทั้งสถานที่ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันได้ที่ www.rasat.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร.02-523-9448 , 02-531-8987 Royal Aeronautic Sports Association of Thailand Tel.02-523-9448 , 02-531-8987