Chonburi Buffalo Racing Festival | งานประเพณีวิ่งควาย 15 October 2016

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวิ่งควาย เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่

ซึ่งประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ปีนี้เป็นปีที่ 145 และในปีนี้จังหวัดชลบุรี จึงระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ 7 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2559 ซึ่งในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เป็นวันวิ่งควาย โดยใช้พื้นที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และพื้นที่บางส่วนของสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่จัดงาน และในปีนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย ขบวนแห่เกวียนกันย้อนยุค การแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่าง ๆ การประกวดสุขภาพควาย ควายพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ การประกวดตกแต่งควาย การประกวดน้องนางบ้านนา การประกวดสาวเหลือน้อย การแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้าน อาทิ ปืนเสาน้ำมัน ตัดว่าวป่านคม ชกมวยไทย ยิงเป้าโดยหนังสะติ๊ก การแข่งขันหมากรุกไทย สกาและหมากคำ การจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงคอนเสิร์ตของดารานักร้องชื่อดังมาแสดงให้ชมฟรี

 

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี