Pattaya Food & Hoteliers Expo’16 | มหกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มคนโรงแรมเมืองพัทยา

เมืองพัทยาร่วมมือกับ สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออก, สมาคมเชฟเมืองพัทยา, ชมรมแม่บ้านภาคตะวันออก จัดงานมหกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มคนโรงแรมเมืองพัทยา “พัทยา แฟร์ บาร์เทนเดอร์” โดยมีขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช