Pattaya Marathon 2015 | การแข่งขันพัทยามาราธอน 19 กรกฎาคม 2558

การจัดงานแข่งขันวิ่งประจำปี “พัทยามาราธอน” วันที่  19 กรกฎาคม 2558 นี้  มีมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 และได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมการกีฬามหาชนประเพณีสำหรับเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกแห่งนี้ไปแล้ว  การจัดงานในปี 2558 นี้ นับเป็นครั้งที่ 24 เพื่อเป็นการยกระดับการจัดงานให้สมกับเป็นการแข่งขันมาราธอนระดับสากล คณะกรรมการจัดงานเมืองพัทยาจึงได้มีการปรับปรุงด้านต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของงานให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อความสุขของผู้ร่วมงานทุกคน

เปิดประสบการณ์การแข่งขันวิ่งสุดยิ่งใหญ่ กับสุดยอดมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ “พัทยามาราธอน 2015” บนเส้นทางที่สวยงามและน่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลกว่า 2 ล้านบาท

พัทยามาราธอน เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนซึ่งเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬามหาชนและเป็นประเพณีสำหรับเมืองพัทยาที่สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแข่งขันวิ่งเพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้ว ยังเป็นการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและเมืองพัทยาในด้านการพัฒนาการกีฬาให้มีความเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น และเพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เมืองพัทยาจึงได้กำหนดจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

  • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จัก
  • เพื่อเชิญชวน และสร้างกระแสให้สื่อมวลชนทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศเกิดความสนใจร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์งานพัทยามาราธอนกันมากขึ้น
  • เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกกำลังกายและสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนทั่วไป
  • เพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมด้านการกีฬา ให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ
  • เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ให้เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับสากล

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ช่องทางการสมัคร

  1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.pattaya-marathon.net
  2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.gotorace.com/event/pattaya-marathon-2015/#tab-1-0-race-info
  3. สมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาลาว่าการเมืองพัทยา โทร./โทรสาร. 038-253128-9
  4. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงิน (สั่งจ่าย ปณจ.บางละมุง ในนาม

“พัทยามาราธอน” เมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ถนนพัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

พร้อมสอดซองติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครเอง ทั้งนี้ต้องภายใน 30 มิถุนายน 2558)

หมายเหตุ : หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว จะไม่คืนค่าสมัคร และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น (โปรดพิจารณาตัดสินใจเด็ดขาดก่อนยื่น)

เงินรางวัล

กำหนดการ

เส้นทางแข่งขัน