Pattaya Windsurfing Cup 2016 (Race 2) | การแข่งขันวินด์เซิร์ฟ เมืองพัทยา สนามที่ 2

เมืองพัทยาขอเชิญชมการแข่งขันวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา สนามที่ 2 ประจำปี 2559 โดยฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมกับสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย และสโมสรวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา  กำหนดจัดการแข่งขันวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา สนามที่ 2 ระหว่างวันที่  13 – 15  พฤษภาคม ณ  ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

*วัน เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เมืองพัทยา โทร.0-3825-3128-9