Pattaya Windsurfing Cup 2016 Race 3 | การแข่งขันวินด์เซิร์ฟ เมืองพัทยา สนามที่ 3

การแข่งขันวินด์เซิร์ฟ เมืองพัทยา สนามที่ 3 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ ชายหาดจอมเทียน พัทยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เมืองพัทยา โทร.0-3825-3128-9

**วัน เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง