×

Precautionary Measures in Response to Coronavirus

The Royal Cliff Management is closely monitoring the coronavirus situation at all times.

With the progression of the novel coronavirus (COVID-19) outbreak, the health, safety and well-being of all our guests and staff remain our top priority. We are working closely with medical professionals, specialists and Thailand’s Ministry of Health regarding the necessary precautions to keep our hotels secure and protected from the recent outbreak and follow the guidelines issued by the World Health Organization (WHO). We have a nurse on standby to check for symptoms and do temperature checks and have increased the frequency of routine disinfection especially in high-traffic areas across the resort. Hand sanitizers, masks and thermometers are also available in our Reception Counters and Testing Center.

Should you feel unwell during your stay or develop respiratory symptoms such as fever, cough or runny nose, please inform any of our staff immediately for assistance in seeking medical care right away.

CAREERS

นโยบายการถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ ภายในรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพ และวีดีโอ ในกรณีดังต่อไปนี้

  • รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือถ่ายวิดีโอ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งในห้องพักของท่าน และรอบๆบริเวณโรงแรม รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ หากท่านไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมผู้บริหารของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป
  • สิ่งสำคัญที่รอยัล คลิฟตระหนักอยู่เสมอ คือ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการพักผ่อนของทุกท่าน ดังนั้นเราจึงมีนโยบายที่เข้มงวดในเรื่องการถ่ายภาพ และวีดีโอ ซึ่งรวมถึงการถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง (ยกเว้น การถ่ายทำรวมอยู่ในแพ็คเกจงานแต่งงานของรอยัล คลิฟ), การถ่ายโฆษณา, การถ่ายแบบ ถ่ายแฟชั่น และการถ่ายทำในเชิงพาณิชย์อื่นๆ

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปอนุญาตให้มีการถ่ายภาพ และวีดีโอ ในกรณีดังต่อไปนี้

  • ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือวิดีโอในบริเวณห้องพักของท่าน หรือบริเวณรอบๆโรงแรม รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และไม่มีอุปกรณ์การถ่ายทำระดับมืออาชีพ หรือไฟส่องสว่าง ฯลฯ ทางรอยัล คลิฟ ขอความร่วมมือท่านในการเคารพความเป็นส่วนตัวของแขกท่านอื่นๆด้วยค่ะ
  • ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือวีดีโอเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการถ่ายทำระดับมืออาชีพ เมื่อมีการขออนุญาต และได้รับการอนุมัติจากทีมผู้บริหารของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปแล้ว โดยจะมีทีมงานของรอยัล คลิฟดูแล และช่วยเหลือตลอดการถ่ายทำ รวมถึงตรวจเช็คเนื้อหาที่จะนำเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ

หากท่านไมใช่แขกของทางโรงแรม และไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือวีดิโอ รอยัล คลิฟ ขอความร่วมมือจากท่านออกจากพื้นที่ของโรงแรมทันที

ในกรณีที่ท่านต้องการขอใช้พื้นที่ของโรงแรมเป็นสถานที่ถ่ายภาพ และวีดีโอในเชิงพาณิชย์ หรือการถ่ายทำในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ท่านสามารถส่งความประสงค์มายังฝ่ายการตลาด เนื่องจากการถ่ายภาพ และวิดีโอเหล่านี้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม และมีข้อกำหนดต่างๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากทีมผู้บริหารของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือติดต่อฝ่ายการตลาดที่หมายเลข 038 250 421 ต่อ 2878 หรืออีเมล creative@royalcliff.com

จองห้องพักออนไลน์

โปรโมชั่น

-->