นโยบายการถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอ ภายในรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพ และวีดีโอ ในกรณีดังต่อไปนี้

  • รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือถ่ายวิดีโอ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งในห้องพักของท่าน และรอบๆบริเวณโรงแรม รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ หากท่านไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมผู้บริหารของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป
  • สิ่งสำคัญที่รอยัล คลิฟตระหนักอยู่เสมอ คือ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการพักผ่อนของทุกท่าน ดังนั้นเราจึงมีนโยบายที่เข้มงวดในเรื่องการถ่ายภาพ และวีดีโอ ซึ่งรวมถึงการถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง (ยกเว้น การถ่ายทำรวมอยู่ในแพ็คเกจงานแต่งงานของรอยัล คลิฟ), การถ่ายโฆษณา, การถ่ายแบบ ถ่ายแฟชั่น และการถ่ายทำในเชิงพาณิชย์อื่นๆ

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปอนุญาตให้มีการถ่ายภาพ และวีดีโอ ในกรณีดังต่อไปนี้

  • ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือวิดีโอในบริเวณห้องพักของท่าน หรือบริเวณรอบๆโรงแรม รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และไม่มีอุปกรณ์การถ่ายทำระดับมืออาชีพ หรือไฟส่องสว่าง ฯลฯ ทางรอยัล คลิฟ ขอความร่วมมือท่านในการเคารพความเป็นส่วนตัวของแขกท่านอื่นๆด้วยค่ะ
  • ท่านสามารถถ่ายภาพ หรือวีดีโอเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึงการถ่ายทำระดับมืออาชีพ เมื่อมีการขออนุญาต และได้รับการอนุมัติจากทีมผู้บริหารของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปแล้ว โดยจะมีทีมงานของรอยัล คลิฟดูแล และช่วยเหลือตลอดการถ่ายทำ รวมถึงตรวจเช็คเนื้อหาที่จะนำเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ

หากท่านไมใช่แขกของทางโรงแรม และไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือวีดิโอ รอยัล คลิฟ ขอความร่วมมือจากท่านออกจากพื้นที่ของโรงแรมทันที

ในกรณีที่ท่านต้องการขอใช้พื้นที่ของโรงแรมเป็นสถานที่ถ่ายภาพ และวีดีโอในเชิงพาณิชย์ หรือการถ่ายทำในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ท่านสามารถส่งความประสงค์มายังฝ่ายการตลาด เนื่องจากการถ่ายภาพ และวิดีโอเหล่านี้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม และมีข้อกำหนดต่างๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากทีมผู้บริหารของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือติดต่อฝ่ายการตลาดที่หมายเลข 038 250 421 ต่อ 2878 หรืออีเมล [email protected]