สินค้าส่งเสริมการขาย


คุณสามารถสั่งสินค้าเหล่านี้ผ่านทาง แผนกอาคันตุกะสัมพันธ์ (guest relations) ข้อมูลการติดต่ออยู่ด้ายซ้ายมือ หรือถ้าคุณต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มเติม อีกช่องทางหนึ่งคือเมื่อคุณจองห้องพักผ่านเว็บไซต์คุณสามารถสั่งสินค้าเหล่านี้ได้ ที่ optional extras เราจะตระเตรียมไว้ให้พร้อมเมื่อคุณมาถึง

Royal Cliff Wine

ราคา 1,300 บาท

Royal Cliff Polo Shirt

ราคา 550 บาท

Royal Cliff T-Shirt

ราคา 300 บาท

Royal Cliff Watch

ราคา 600 บาท

Royal Cliff Benjarong

ราคา 600 บาท