รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และ ศูนย์ประชุมพีช ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัว ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2558

 

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และ ศูนย์ประชุมพีช ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัว ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2558


พัทยา, ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และ ศูนย์ประชุมพีช ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2558 โดยมีผู้พิพากษาจากศาลเยาวชนและครอบครัวจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อต่างๆตามภารกิจหน้าที่ที่สำคัญของผู้พิพากษาสมทบเมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการรวมพลังของผู้พิพากษาทั่วประเทศประมาณ 2,000 คน เพื่อระดมสมอง คิดค้น หาแนวทางในการวางแผนการเตรียมความพร้อมในการทำงาน รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2558 อันใกล้นี้ โดยภายในงาน คุณดิเรก อิงคนันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2558 โดยมี คุณสุภัทร อยู่ถนอม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจากทั่วประเทศ ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาบรรยายพิเศษในครั้งนี้

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการปาฐกถา และบรรยายพิเศษ และช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มสัมนาย่อย 4 กลุ่ม เพื่อร่วมกันพิจารณาและระดมความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ โดยมีหัวข้อ “ผู้ประนีประนอมกับสิทธิภาพในการจัดการคดีครอบครัว” หัวข้อ “การพัฒนา และยกระดับมาตรฐานงานผู้พิพากษาสมทบเพื่อความร่วมมือในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน” หัวข้อ “บทบาทของผู้พิพากษาสมทบกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และหัวข้อ “รวมพลังสร้างเด็กคุณภาพสู่สังคม- CPC” โดยทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ผู้พิพากษาสมทบ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ผู้พิพากษาสมทบที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จะได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการได้พบปะสังสรรค์เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งนำเสนองานความก้าวหน้า และกิจกรรมของศาลเยาวชนแต่ละพื้นที่ ซึ่งศาลแต่ละแห่งที่มีผลงานความสำเร็จของการดำเนินงาน อาจจะนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการทำงานให้แก่ศาลอื่นๆ ได้อีกด้วย และเชื่อว่าผลจากการสัมมนาอาจก่อให้เกิดนวัตกรรมทางความคิด และเทคนิคในการดำเนินงานใหม่ๆ ให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัว

คุณดิเรก อิงคนันท์ ประธานศาลฎีกา กล่าวในพิธีเปิดว่า ตามที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้รายงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และพัฒนาการต่างๆ ของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยเฉพาะการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาศาลเยาวชนและครอบครัว 2553 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เพิ่มภารกิจในการปฏิบัติงานหลายประการ ถือได้ว่าเป็นการปรับกระบวนการทำงานในศาลเยาวชนและครอบครัวครั้งสำคัญตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในเรื่องการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน อีกทั้งต้องการผดุงไว้ซึ่งสถาบันครอบครัว จึงทำให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้พิพากษาสมทบมีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานแต่ละคดีมีความจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ และความรู้จากวิทยาการหลายแขนงมาประกอบดุลพินิจ เช่น ความรู้ทางจิตวิทยา ความรู้ทางสังคมศาสตร์ และอื่นๆ เพื่อจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

คุณวิทนาถ วรรธนะกุล กรรมการบริหาร รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กล่าวว่า “ด้วยความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสถานที่การจัดประชุมระดับประเทศ และยังได้มีโอกาสในการดูแล ต้อนรับคณะทำงานของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัวทั่วราชอาณาจักร และแขกผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ อีกทั้งยังได้ช่วยสนับสนุนเพื่อเด็กและเยาวชนในครั้งนี้” และยังกล่าวอีกว่า “นี่เป็นโอกาสดีที่ทีมรอยัลคลิฟจะได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้สนับสนุนด้านสถานที่ของโรงแรมและศูนย์ประชุมพีช ในการประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้ ทางทีมงานหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุม จะได้เพลิดเพลินกับการต้อนรับ และการบริการที่ยอดเยี่ยม และสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ณ ศูนย์ประชุมพีช”

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป อาณาจักรการพักผ่อนส่วนตัวริมฝั่งทะเลตะวันออกที่มีมนต์เสน่ห์น่าหลงใหล ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนสงบร่มรื่น ภายใต้ทิวทัศน์ความงดงามของท้องทะเลอ่าวไทย ริมชายทะเลระหว่างหาดจอมเทียนและพัทยาใต้ แวดล้อมไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ ภายในประกอบด้วยโรงแรมระดับ 5 ดาว ถึง 4 แห่ง รวม 1,020 ห้อง โดยในแต่ละโรงแรมต่างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานความหรูหราของสถานที่ และการตกแต่งอย่างมีระดับมารวมกันไว้ได้อย่างลงตัว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมพีช www.royalcliff.com และ www.peachthailand.com

คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 3 จากขวา) คุณวรรธนัย วรรธนะกุล รองประธาน (คนที่ 3 จากซ้าย) และคุณอันโทเนลโล พาสซ่า ผู้จัดการทั่วไป (ซ้าย) คณะผู้บริหาร โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และ ศูนย์ประชุมพีชให้การต้อนรับ คุณดิเรก อิงคนันท์ ประธานศาลฎีกา (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัว เนื่องในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

บรรยากาศภายในงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

 

สมัครจดหมายข่าว เพื่อรับข้อมูลโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร พร้อมลุ้นรับรางวัลมากมาย

ช่องทางอื่นๆ

 

Copyright 2018. Royal Cliff Hotels Group - Privacy Policy