ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์

The Marketing Communication team of Royal Cliff Hotels Group is available to support all enquiries and media related activities. If you require further information on any particular news or would like to partner with us on any marketing program please get in touch by sending an email to [email protected].

To view our previous press releases please see below:

พฤศจิกายน 2020

ตุลาคม 2020

กันยายน 2020

สิงหาคม 2020

กรกฎาคม 2020

พฤษภาคม 2020

มีนาคม 2020

กุมภาพันธ์ 2020

มกราคม 2020

2016 - 2020

จองห้องพักออนไลน์

โปรโมชั่น