รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปจับมือมหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

พัทยา, ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาประสบการณ์และอาชีพด้านท่องเที่ยวและบริการกับมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องรอยัล ซัมมิท แชมเบอร์ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อฝึกอบรมด้านการบริการ สร้างเสริมประสบการณ์การทำงานให้แก่นิสิตนักศึกษา และสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก

คุณวิทนาถ วรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาประสบการณ์และอาชีพด้านท่องเที่ยวและบริการ พร้อมด้วยรศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างสถานประกอบการภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษาของภาครัฐ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ถือเป็นสถาบันการศึกษาอันดับ 1 ของภาคตะวันออกที่ผลิตนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพมาแล้วมากมาย ได้ให้เกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ รอยัล คลิฟเป็นแห่งแรก

ท่านอธิการบดีและคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถมั่นใจได้ว่า รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปจะสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นิสิตนักศึกษาได้ในเชิงลึกผ่านการปฏิบัติงานจริง ซึ่งรอยัล คลิฟมีวิสัยทัศน์ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ที่เพียบพร้อมและครบครัน เอื้อต่อการเรียนรู้และการลงมือทำทุกประการ นิสิตนักศึกษาที่มาฝึกสหกิจศึกษาจะได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากในตำรา ช่วยเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม และมีความคิดเชิงระบบที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานจริงในอนาคต

นอกจากนี้ รอยัล คลิฟยังได้จัดทำโครงการ Graduate Program สำหรับนิสิตนักศึกษาจากมหาลัยบูรพาโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นโครงการที่นิสิตนักศึกษาจะได้ลองทำงานที่หลากหลายระหว่างการฝึกสหกิจฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ค้นหาตนเอง รู้ว่าลักษณะงานแบบใดที่เหมาะสมกับขีดความสามารถและความถนัดของตนเองมากที่สุด เสมือนเป็นการสร้างแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่สนใจในอนาคตอีกด้วย

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ ประกอบไปด้วย 4 โรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมวิวทะเลสีครามอันงดงามของอ่าวไทยแบบพาโนรามา ที่จะทำให้ประสบการณ์ของท่านน่าจดจำและพิเศษสุด จองโดยตรงกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป รับประกันราคาที่ดีที่สุด คุ้มค่ากับแพ็คเกจ และโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ที่ www.royalcliff.com หรือติดต่อแผนกสำรองห้องพัก (+66) 38 250 421 ต่อ 2820 หรือ [email protected]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com

 

ในรูป: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาประสบการณ์และอาชีพด้านท่องเที่ยวและบริการระหว่างรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องรอยัล ซัมมิท แชมเบอร์ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล

ในรูป: คุณจิตรา ใจเสือ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป, คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และคุณวิทนาถ วรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พร้อมด้วยรศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา ลือกิตินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาประสบการณ์และอาชีพด้านท่องเที่ยวและบริการ ณ รอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล