รายการแนะนำ

ติดตามข่าวสารที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ด้วยข่าวล่าสุดข้อเสนอพิเศษโปรโมชั่นและกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น!

(English) New Year’s Eve Buffet Gala Dinner

(English) New Year’s Eve Buffet Gala Dinner

ข้อมูลเพิ่มเติม
(English) Christmas Day Lunch Buffet at Panorama

(English) Christmas Day Lunch Buffet at Panorama

ข้อมูลเพิ่มเติม
(English) Christmas Eve Turkey Set Dinner

(English) Christmas Eve Turkey Set Dinner

ข้อมูลเพิ่มเติม
(English) A Royal Christmas Enchanting Gala Dinner at Royal Wing

(English) A Royal Christmas Enchanting Gala Dinner at Royal Wing

ข้อมูลเพิ่มเติม
(English) Cliff Spa Combination Package

(English) Cliff Spa Combination Package

ข้อมูลเพิ่มเติม
(English) Liquor Fusion at Breezeo

(English) Liquor Fusion at Breezeo

ข้อมูลเพิ่มเติม
(English) Fitness class schedule 2020 – Fitz Club

(English) Fitness class schedule 2020 – Fitz Club

ข้อมูลเพิ่มเติม
German Noodles Variation at Panorama

German Noodles Variation at Panorama

ข้อมูลเพิ่มเติม
(English) Royal Cliff Prevent and Protect Program

(English) Royal Cliff Prevent and Protect Program

ข้อมูลเพิ่มเติม
มาตรการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

มาตรการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม
(English) COVID-19 Prevention and 8 Steps to Clean Your Hands

(English) COVID-19 Prevention and 8 Steps to Clean Your Hands

ข้อมูลเพิ่มเติม